Carl Nielsen Selskabet
English
Selskabet
Biografi
Værkoversigt
Diskografi
Opførelser
Nielsen noter
LinksDenne værkoversigt er ikke fuldstændig ned i alle detaljer, især ikke når det gælder enkeltsange, men tilstræber at give et rimelig detaljeret overblik over Carl Nielsens produktion.

Sammen med hvert værk angives dets nummer i den værkfortegnelse, som Dan Fog og Torben Schousboe udgav i 1965. De to forskere tilstræbte en krologisk orden af disse numre, nu almindeligvis benævnt FS-numre. I enkelte tilfælde har senere forskning imidlertid bragt tidsmæssig uorden i nummerfølgen, ligesom man også har fundet værker, som Fog og Schousboe ikke kendte til.

Fog og Schousboe tog udgangspunkt i det dengang udgivne, som de registrerede med stor omhu og supplerede med mere summariske oplysninger om Carl Nielsens upublicerede værker. Der skal her specielt gøres opmærksom på  de  ungdomsværker, som Nielsen skrev under tiden som regimentsmusiker i Odense, og som blot blev angivet samlet under nummeret FS 3 med en bogstavtilføjelse, hvor alle andre selvstændige værker/udgivelser i fortegnelsen har deres eget nummer.

Fog og Schousbue opererede i deres oversigt over kompositionerne med numrene 1-161. Denne oversigts højere numre er  udtryk for eftertidens tilføjelser til deres arbejde.

For alle hovedværkers vedkommende er titlen også et link til den relevante side i biografien.
Carl Nielsen Selskabet v. formand Knud Ketting // Nørre Farimagsgade 11, 4.th. // 1364 Kbh. K // mail: info@carlnielsen.dk // tlf: 33 11 96 26