Carl Nielsen Selskabet
English
Selskabet
Biografi
Værkoversigt
Diskografi
Opførelser
Nielsen noter
Links



Hædersprisen

Siden 1998 har Carl Nielsen Selskabet i Danmark uddelt en årlig hæderspris til en person, som har gjort sig særlig fortjent som Nielsen-tolker eller -formidler. 

Den første prismodtager var pianisten Anne Øland. Anne Øland, der er elev af en af fortidens førende Nielsen-fortolkere, komponisten og pianisten Herman D. Koppel, fik prisen både for sine Nielsen-tolkninger, som hun også har fastholdt på cd, og for sin indsats for at bringe en levende Nielsen-tradition videre til en ny generation af danske pianister.

 I 1999 fik nu afdøde redaktør Torben Meyer prisen for sin epokegørende Nielsen-biografi. Den udkom i slutningen af 1940'rne og blev til under en vis kontrol fra Nielsens efterkommere. Alligevel lykkedes det Meyer at mere end antyde, at komponistens privatliv ikke havde været problemfrit.

Niels Thomsen, DR Radiosymfoniorkestrets fornemme soloklarinettist, modtog prisen i år 2000. Han har i en årrække været den førende danske fortolker af Nielsens Klarinetkoncert og har også kastet glans over de store klarinetsoloer i andre af Nielsens orkesterværker.

Året efter gik prisen for første gang til en dirigent, nemlig Michael Schønwandt. Han var den første danske dirigent, der med et dansk orkester studieindspillede alle Nielsens seks symfonier, og senere er hans Nielsen-tolkninger med Radiosymfoniorkestret også udkommet på dvd.

DR’s orkester- og korchef Per Erik Veng og dirigenten Herbert Blomstedt modtog derefter udmærkelserne for henholdsvis 2002 og 2003. Veng har utrætteligt arbejdet for at markedsføre Nielsen udenlands ved at lade Radiosymfoniorkestret spille Nielsen på sine turneer, så tit det overhovedet lader sig gøre.

Blomstedt stod tilbage i sin tid som chef for Radiosymfoniorkestret for stadig markedsførte indspilninger af såvel symfonierne som koncerterne, og siden indspillede han en ny, meget rost symfonicyklus med San Francisco Symphony Orchestra. Han har stadig Nielsens musik på repertoiret og dirigerer den med jævne mellemrum overalt i den vestlige verden.

I 2004 blev prisen givet til daværende førstebibliotekar Niels Krabbe for hans lederskab af den nye kildekritiske Carl Nielsen Udgave. Hædersprisen for 2005 fik organisten, professor Grethe Krogh. Hun modtog prisen ved en koncert 28/1 Trinitatis Kirke i København.

Hædersprisen for 2006 blev givet til Kgl. Kammersanger Ib Hansen ved et særligt arrangement på Det Kongelige Teaters Gamle Scene den 1/11 forud for Teatrets premiere på nyopsætningen af ”Maskarade”, i øvrigt dirigeret af 2001-pristageren Michael Schønwandt.

Derefter indtrådte en ufrivillig pause i uddelingen af hædersprisen, forårsaget af, at Odense Bys Museer ikke ønskede at give os fortsat tilladelse til at kopiere den gipsmodel til Anne Marie Carl-Nielsens statue af den fløjtespillende dreng Carl, som vi hidtil havde brugt.

I Nielsen-jubilæumsåret 2015 besluttede bestyrelsen så at bestille en nyskabt lille bronzeskulptur på en lille granitsten, skabt specielt til os af billedhuggeren Erik Heide

Den første modtager af den nyskabte hæderspris blev operasangeren Johan Reuter, som modtog den på selve jubeldagen, den 9. juni 2015.
 

Foto følger 


Den første modtager af den nyskabte hæderspris ved billedhuggeren Erik Heide blev kgl. operasanger Johan Reuter, som modtog hædersprisen for en række fremragende præstationer i Carl Nielsens to operaer og hans vokal musik. Reuter modtog hædersprisen på selve jubeldagen den 9. juni 2015, hvor han om aftenen for foreløbig sidste gang stod på scenen i glanspartiet som den på én gang despotiske og neurotiske kong Saul i "Saul og David". 



Carl Nielsen Selskabets hæderspris for 2006 blev givet til Kgl. kammersanger Ib Hansen. Operasangerinden Bonna Søndberg, i mange år den indtagende Magdelone ved siden af hans mageløse Jeronimus i "Maskarade", modtog prisen på hans vegne. Den blev,  som det vil ses nedenfor, leveret videre og fik hjemme hos Annelise og Ib Hansen i Asserbo selskab af en  anden hædersgave, en specialfremstillet kongelig porcelænsstatuette af ham i netop denne glansrolle.




Dirigenten Herbert Blomstedt (t.v.) og Danmarks Radios daværende Orkester- og korchef Per Erik Veng med den lille broncestatuette af Anne Marie Carl-Nielsen, som dengang fulgte med Carl Nielsen Selskabets hæderspris.


Carl Nielsen Selskabet v. formand Knud Ketting // Nørre Farimagsgade 11, 4.th. // 1364 Kbh. K // mail: info@carlnielsen.dk // tlf: 33 11 96 26