Carl Nielsen Selskabet
Dansk
The society
Biography
List of works
Discography
Performances
Nielsen notes
LinksLitterære skrifter

Levende musik [Living music] (Copenhagen, 1925, new edn 1976; Eng. trans., 1953; Fr. trans., 1988; new edn and Ger. trans., 1992; Russ. trans., 2005)
Min fynske barndom [My Funen Childhood] (Copenhagen, 1927, 13/1970; Eng. trans., 1953; new edn and Ger. trans., 1992)
J.F. Larsen: Carl Nielsen til sin samtid, artikler, foredrag, interviews, presseindlaeg, vaerknoter og manuskripter (Copenhagen, 1999) [articles, speeches, interviews, notes on works and various manuscripts by Nielsen - in Danish only]
Carl Nielsen Society // co/Knud Ketting // 11 Noerre Farimagsgade // DK-1364 Copenhagen K, Denmark
Email: info@carlnielsen.dk // Tel: +45 33 11 96 26