Carl Nielsen Selskabet
Dansk
The society
Biography
List of works
Discography
Performances
Nielsen notes
LinksMelodramas

Franz Neruda in memoriam (prol, J. Clausen), spkr, orch, 1915, FS 74
Island [Iceland] (O. Lagoni), spkr, pf, 1929, orchd E. Reesen, FS 134

Arrangement

Prometheus (Schubert), A, orch, ? 1923–4, FS 405

Songs

Vuggevise [Lullaby] (?C. Nielsen), c1883, FS 3g
Various songs, 1887, FS 3n-s
Fem digte [5 Songs] (Jacobsen), op.4, 1891: Solnedgang [Sunset], I seraillets have [In the Seraglio Garden], Til Asali [To Asali], Irmelin Rose, Har dagen sanket al sin sorg [Has the Day Gathered all its Sorrow], FS 12
Three songs (Paludan-Müller and Jacobsen), 1891, FS 13
Viser og vers [Songs and Verses] (Jacobsen), op.6, 1891: Genrebillede [Genre Piece], Seraferne [The Seraphim], Silkesko over gylden laest! [Silk Shoe over Golden Last!], Det bødes der for [Atonement is made], Vise af ‘Mogens’ [Song of ‘Mogens’], FS 14
Min søn! Om du vil i verden frem [My son! If you want to go out into the world], folksong, pf, c1894, FS 402
Sange af Ludvig Holstein (Holstein), op.10, 1894: Aebleblomst [Apple Blossom], Erindringens sø [The Lake of Memory], Sommersang [Summer Song], Sang bag ploven [Song behind the Plough], I aften [In the Evening], Hilsen [Greeting], FS 18
Strofiske sange, op.21, 1902–7; vol.i: Skal blomsterne da visne [Are the flowers then to wither] (Rode), Høgen [The Hawk] (Aakjaer), Jens Vejmand [Jens the Roadmender] (Aakjaer); vol.ii: Saenk kun dit hoved, du blomst [Just lower thy head, O flower] (Jørgensen), Den første laerke [The First Lark] (Aakjaer), Husvild [Homeless] (J.V. Jensen), Godnat [Good Night] (Jensen), FS 42
Du danske mand [You Danish Man] (Drachmann), 1906, FS 35
Jeg synes om din Lette Gang [I Like Your Graceful Walk] (?C. Nielsen), 1906, FS 38
Afholdssang [Temperance Song] (Moldberg-Kjeldsen), 1909, FS 55
De unges sang [The Song of the Young] (J.C. Hostrup), 1909, FS 52
Børnehjaelpdagens sang [Children’s Relief Day Song] (Jørgensen), 1911, FS 62
Johs. Jørgensens ungdomssang [Johannes Jørgensen’s Youth Song] (Jørgensen), 1913, FS 66
Hymns and Sacred Songs, 49 tunes, 1913–14, FS 83
En snes danske viser [A Score of Danish Songs], vol.i, 1913–4, collab. T. Laub, FS 70
En snes danske viser, vol.ii, 1914–17, collab. Laub, FS 78
Barnets sang [Child’s Song] (J. Dam), 1915, FS 72
Studie efter naturen [Study after Nature] (H.C. Andersen), 1916, FS 82
Blomstervise [Flower Song] (Holstein), 1917, FS 84
Tyve folkelige melodier [20 Folk Melodies], 1917–21, FS 95
To aandelige sange [2 Spiritual Songs], 1917–19, FS 92
Christianshavn (O. Bauditz), c1918, FS 90
Gry [Dawn] (H. Lorenzen), 1919–20, FS 93
Fire folkelige melodier [4 Folk Melodies], 1922, FS 101
Sof sött [Sleep Sweetly], 1922, FS 101
[Folkehøjskolens Melodibog, The Folk High School Melody Book], 1922, including 33 CN melodies, all prev. publ., FS 103
Balladen om bjørnen [The Ballad of the Bear], op.47 (A. Berntsen), 1923, FS 109
Dansk arbejde [Danish Work] (V. Rørdam), 1923, FS 105
Hjemlige Jul [Secret Christmas] (E. Bønnelycke), 1923, FS 108
Julesang ‘Himlen Mørkner’ [Christmas Carol ‘The Sky Darkens’] (M. Falck), 1923, FS 106
Julesang ‘Kom Jul til jord’ [‘Come Christmas to Earth’] (J. Wiberg), 1923, FS 107
Det vi ved at siden slangens gift (Hostrup), 1923–4, FS 112
Ti danske småsange [Ten Little Danish Songs], 1923–4, FS 114
Der er et yndigt land [There is a Lovely Country] (Oehlenschläger), 1924, FS 110
Fire Jydske sange [Four Jutland Songs], 1924–5, FS 115
Nye melodier til Borups sangbog (various), 1926, FS 120
Det är höst [It is Autumn] (A. Rogberg), 1926, FS 121
Dansk vejr [Danish Weather] (O. Rode), 1927, FS 122
Den trænger ud til hvert et sted (Hostrup), 1927, FS 126
Guldfloden [The Golden River] (Ingemann), 1927, FS 127
Tillæg til Folkehøjskolens melodibog [Supplement to the Folk High School Melody Book] (various), c1927, FS 125
Vocalise-étude, 1927, FS 124
Velkommen, laerkelil [Welcome, Little Lark] (Richardt), 1928, FS 133
Danmark, nu blunder den lyse Nat [Denmark, Now the Pale Night is Half Awake] (T. Larsen), 1929, FS 146
Der gaar et stille Tog [A Silent Procession Goes] (B. Bjørnson), 1929, FS 143
Fremtidens land [The Land of the Future] (Bjørnson), 1929, FS 145
Hjemstavn [Native Soil] (F. Poulsen), 1929, FS 142
Vi Jyder [We Jutlanders] (V. Bartrumsen), 1929, FS 147
Gensyn [Reunion] (F. Paludan-Müller), 1930, FS 151
Det som lysner over vangen [Dawn Breaks over the Meadow] (F. Poulsen), 1931, FS 160
Carl Nielsen Society // co/Knud Ketting // 11 Noerre Farimagsgade // DK-1364 Copenhagen K, Denmark
Email: info@carlnielsen.dk // Tel: +45 33 11 96 26